Präisser fir Teenager, éischte Vëlo.

Wiel w.e.g. hei ënnedrënner den Typ vun Dengem Vëlo. An der zweeter Tabell kanns Du d’Präisser fir en zweete Vëlo fannen.

W.e.g. Typ vu Vëlo auswielen
Strooss/MTB/Tour/Cross
Stroossevëlo mat Aerobars
Triathlon / Zäitfueren
Teenager 1
Teenager 1
Teenager 1
 • Interview / Funktionell Tester

  Interview / Funktionell Tester

  Interview / Funktionell Tester

  Interview / Funktionell Tester

  Interview / Funktionell Tester

  Interview / Funktionell Tester
 • Video-Analyse

  Video-Analyse

  Video-Analyse

  Video-Analyse

  Video-Analyse

  Video-Analyse
 • Suedeldrock-Miessung

  Suedeldrock-Miessung

  Suedeldrock-Miessung

  Suedeldrock-Miessung

  Suedeldrock-Miessung

  Suedeldrock-Miessung
 • Astelle vum Vëlo op der Plaz

  Astelle vum Vëlo op der Plaz

  Astelle vum Vëlo op der Plaz

  Astelle vum Vëlo op der Plaz

  Astelle vum Vëlo op der Plaz

  Astelle vum Vëlo op der Plaz
 • Astelle vun de Kallen

  Astelle vun de Kallen

  Astelle vun de Kallen

  Astelle vun de Kallen

  Astelle vun de Kallen

  Astelle vun de Kallen
 • Follow-up

  Follow-up

  Follow-up

  Follow-up

  Follow-up

  Follow-up
 • Dauer vun der Sëtzung

  Dauer vun der Sëtzung

  Dauer vun der Sëtzung

  Dauer vun der Sëtzung

  Dauer vun der Sëtzung

  Dauer vun der Sëtzung
 • Einlagen op Mooss (optional)

  Einlagen op Mooss (optional)

  Einlagen op Mooss (optional)

  Einlagen op Mooss (optional)

  Einlagen op Mooss (optional)

  Einlagen op Mooss (optional)
EXPRESS
EXPRESS
EXPRESS
134172161
 • Interview / Funktionell Tester

  /

  Interview / Funktionell Tester

  /

  Interview / Funktionell Tester

  /
 • Video-Analyse

  Video-Analyse

  Video-Analyse

 • Suedeldrock-Miessung

  Suedeldrock-Miessung

  Suedeldrock-Miessung

 • Astelle vum Vëlo op der Plaz

  Astelle vum Vëlo op der Plaz

  Astelle vum Vëlo op der Plaz

 • Astelle vun de Kallen

  Astelle vun de Kallen

  Astelle vun de Kallen

 • Follow-up

  Follow-up

  Follow-up

 • Dauer vun der Sëtzung

  Max. 2 Stonnen

  Dauer vun der Sëtzung

  Max. 2,5 Stonnen

  Dauer vun der Sëtzung

  Max. 2,5 Stonnen
 • Einlagen op Mooss (optional)

  89 €

  Einlagen op Mooss (optional)

  89 €

  Einlagen op Mooss (optional)

  89 €
BASIC
BASIC
BASIC
172209198
 • Interview / Funktionell Tester

  /

  Interview / Funktionell Tester

  /

  Interview / Funktionell Tester

  /
 • Video-Analyse

  Video-Analyse

  Video-Analyse

 • Suedeldrock-Miessung

  Suedeldrock-Miessung

  Suedeldrock-Miessung

 • Astelle vum Vëlo op der Plaz

  Astelle vum Vëlo op der Plaz

  Astelle vum Vëlo op der Plaz

 • Astelle vun de Kallen

  Astelle vun de Kallen

  Astelle vun de Kallen

 • Follow-up

  Follow-up

  Follow-up

 • Dauer vun der Sëtzung

  circa 3 Stonnen

  Dauer vun der Sëtzung

  circa 3,5 Stonnen

  Dauer vun der Sëtzung

  circa 3,5 Stonnen
 • Einlagen op Mooss (optional)

  89 €

  Einlagen op Mooss (optional)

  89 €

  Einlagen op Mooss (optional)

  89 €
ORTHO
ORTHO
ORTHO
194232221
 • Interview / Funktionell Tester

  /

  Interview / Funktionell Tester

  /

  Interview / Funktionell Tester

  /
 • Video-Analyse

  Video-Analyse

  Video-Analyse

 • Suedeldrock-Miessung

  Suedeldrock-Miessung

  Suedeldrock-Miessung

 • Astelle vum Vëlo op der Plaz

  Astelle vum Vëlo op der Plaz

  Astelle vum Vëlo op der Plaz

 • Astelle vun de Kallen

  Astelle vun de Kallen

  Astelle vun de Kallen

 • Follow-up

  Follow-up

  Follow-up

 • Dauer vun der Sëtzung

  circa 3,5 Stonnen

  Dauer vun der Sëtzung

  circa 4 Stonnen

  Dauer vun der Sëtzung

  circa 4 Stonnen
 • Einlagen op Mooss (optional)

  89 €

  Einlagen op Mooss (optional)

  89 €

  Einlagen op Mooss (optional)

  89 €
SIZING
SIZING
146 135
 • Interview / Funktionell Tester

  /

  Interview / Funktionell Tester

  Interview / Funktionell Tester

  /
 • Video-Analyse

  Video-Analyse

  Video-Analyse

 • Suedeldrock-Miessung

  Suedeldrock-Miessung

  Suedeldrock-Miessung

 • Astelle vum Vëlo op der Plaz

  Astelle vum Vëlo op der Plaz

  Astelle vum Vëlo op der Plaz

 • Astelle vun de Kallen

  Astelle vun de Kallen

  Astelle vun de Kallen

 • Follow-up

  Follow-up

  Follow-up

 • Dauer vun der Sëtzung

  circa. 90'

  Dauer vun der Sëtzung

  Dauer vun der Sëtzung

  circa. 90'
 • Einlagen op Mooss (optional)

  Einlagen op Mooss (optional)

  Einlagen op Mooss (optional)

Präisser fir Teenager, weider(e) Vëlo(en).

Dës zweet Tabell weist d’Präisser fir déi nächst Vëloen (selweschte Besëtzer), déi an der selweschter Sitzung oder spéider optimiséiert ginn.  Wann e Fitting an e Sizing an enger Sëtzung gemaach ginn, gëtt de Sizing als zweete Vëlo betruecht.

W.e.g. Typ vum zweete Vëlo auswielen
Strooss/MTB/Tour/Cross
Stroossevëlo mat Aerobars
Triathlon / Zäitfueren
Teenagers 2
Teenagers 2
Teenagers 2
 • An der nämmlechter Sëtzung

  An der nämmlechter Sëtzung

  An der nämmlechter Sëtzung

  An der nämmlechter Sëtzung

  An der nämmlechter Sëtzung

  An der nämmlechter Sëtzung
 • Manner wéi 12 Méint nom leschte Fitting

  Manner wéi 12 Méint nom leschte Fitting

  Manner wéi 12 Méint nom leschte Fitting

  Manner wéi 12 Méint nom leschte Fitting

  Manner wéi 12 Méint nom leschte Fitting

  Manner wéi 12 Méint nom leschte Fitting
 • Méi wéi 12 Méint nom leschte Fitting

  Méi wéi 12 Méint nom leschte Fitting

  Méi wéi 12 Méint nom leschte Fitting

  Méi wéi 12 Méint nom leschte Fitting

  Méi wéi 12 Méint nom leschte Fitting

  Méi wéi 12 Méint nom leschte Fitting
EXPRESS
EXPRESS
EXPRESS
134172161
 • An der nämmlechter Sëtzung

  81 €

  An der nämmlechter Sëtzung

  An der nämmlechter Sëtzung

 • Manner wéi 12 Méint nom leschte Fitting

  107 €

  Manner wéi 12 Méint nom leschte Fitting

  137 €

  Manner wéi 12 Méint nom leschte Fitting

  128 €
 • Méi wéi 12 Méint nom leschte Fitting

  121 €

  Méi wéi 12 Méint nom leschte Fitting

  155 €

  Méi wéi 12 Méint nom leschte Fitting

  144 €
BASIC
BASIC
BASIC
172209198
 • An der nämmlechter Sëtzung

  103 €

  An der nämmlechter Sëtzung

  126 €

  An der nämmlechter Sëtzung

  119 €
 • Manner wéi 12 Méint nom leschte Fitting

  137 €

  Manner wéi 12 Méint nom leschte Fitting

  167 €

  Manner wéi 12 Méint nom leschte Fitting

  158 €
 • Méi wéi 12 Méint nom leschte Fitting

  155 €

  Méi wéi 12 Méint nom leschte Fitting

  188 €

  Méi wéi 12 Méint nom leschte Fitting

  178 €
ORTHO
ORTHO
ORTHO
194232221
 • An der nämmlechter Sëtzung

  117 €

  An der nämmlechter Sëtzung

  139 €

  An der nämmlechter Sëtzung

  132 €
 • Manner wéi 12 Méint nom leschte Fitting

  155 €

  Manner wéi 12 Méint nom leschte Fitting

  185 €

  Manner wéi 12 Méint nom leschte Fitting

  176 €
 • Méi wéi 12 Méint nom leschte Fitting

  175 €

  Méi wéi 12 Méint nom leschte Fitting

  209 €

  Méi wéi 12 Méint nom leschte Fitting

  198 €
SIZING
SIZING
146 146
 • An der nämmlechter Sëtzung

  88 €

  An der nämmlechter Sëtzung

  An der nämmlechter Sëtzung

  88 €
 • Manner wéi 12 Méint nom leschte Fitting

  117 €

  Manner wéi 12 Méint nom leschte Fitting

  Manner wéi 12 Méint nom leschte Fitting

  117 €
 • Méi wéi 12 Méint nom leschte Fitting

  132 €

  Méi wéi 12 Méint nom leschte Fitting

  Méi wéi 12 Méint nom leschte Fitting

  132 €

Du hues et gemierkt. Et ass net alles do. Hei fënnst Du d’Präisser vun aneren Déngschtleeschtungen a Produkter op Moss.